About us

Doppler Filter, daha yaşanılabilir ve
daha temiz bir dünya ilkesi ile en önemli
yaşam kaynaklarımızdan birisi olan
havanın en temiz şekilde insanlara
ulaştırılmasını sağlamak için 2004
yılında İstanbul, Esenyurt ISISO sanayi
sitesinde havalandırma ve klima
sektörünün ihtiyaç duyabileceği her tür
hava ltresinin üretimini ve yurt içi, yurt
dışı satışını gerçekleştirmek amacıyla
Doppler Filter Italia ortaklığı ile
kurulmuştur.
Doppler Filter olarak amacımız,
Doppler Filter rmasının ltre üretimi
konusundaki uluslararası tecrübesi ile
tesisat sektörünün öncülerinden Havak
rmasının üretim ve mühendislik
tecrübelerini kullanarak sektörün
ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde
s a ğ l a y a c a k ü r ü n v e h i z m e t i
sağlamaktır.

Doppler Filter, with a more livable and
cleaner world principle, in order to ensure
that the air, which is one of our most
substantial sources is delivered to the
people in the cleanest way, it was
established with the partnership of
Doppler Filter Italia in 2004, Istanbul
Esenyurt ISISO industrial site in order to
realize that the production and domestic,
abroad sales all kinds of air filters which
maybe needed by the industry of
ventilation and air conditioning.
As Doppler Filter, our aim is to provide the
product and service that will provide the
needs and expectations of the industry in
the best way by using the production and
engineering experiences of Havak
the company which is one of the pioneers of
t h e i n s t a l l a t i o n s e c t o r w i t h t h e
international experience in Doppler Filter’s
filter production.